“Ang paglalakbay ni Lulla” – ito ay isang video para sa mga bata kung saan sila ang protagonista dahil sila ang kaunaunahang nais nating protektahan kung sakali man may gusto mag-donate ng talimpusod.
Sa maikling film na ito, sa pamamagitan ng mga bata, ikinukwento ang byahe ng mga stem cell na nasa loob ng talimpusod, pamula sa donation hanggang sa pagsalin nito sa isang pasyenteng bata.
Ang proyektong ito ay isang mapanlikhang isip ng European Society of Bone Marrow Transplantation (EBMT) at ginawa kasama ang Beat Leukemia at ang S. Gerardo Hospital sa Monza, para ipaalam sa mga ina ngayon at bukas na ang donasyon ng talimpusod ay napakahalaga , dito nanggagaling ang mga stem cell para sa ilang uri ng transplantation.
Ang video ay ipinakita sa EMBT 2014 Annual Congress noong International day, alang-alang ito sa mga pasyente, pamilya at mga donor. Ito ay matatagpuan rin sa ibat ibang wika at maaring i-download sa pamamagitan ng link sa baba at sa website ng EBMT (www.ebmt.org). Para makita ang prebyu i click dito:…”
Ang EBMT (Samahan ng mga taga-Europa para sa dugo at pag salin ng Marrow) ay isang organisasyon na non profit at itinatag noong 1974 kung saan ang mga doktor at syentipiko ay ibinabahagi ang kanilang mga karanasan at bumuo ng kooperatibong pag-aaral. Ang layunin ng EBMT ay itaguyod ang lahat ng aspektong nauugnay sa transplatation ng hematopoietic stem cells na nagmumula sa mga donor at ibat ibang uri ng donor, kabilang na dito ang basic at klinikal na pananaliksik, edukasyon, standardisasyon, kontrol ng kalidad at akreditasyon para sa transplant procedures.

https://www.ebmt.org/Contents/Pages/Default.aspx

Idownload dito ang bersiyong ingles

www.beat-leukemia.org

Seguici su

Sostieni Beat-Leukemia

Fai la donazione

Puoi scriverci ora

info@beat-leukemia.org

Fondazione Beat Leukemia Dr Alessandro Cevenini - CF 94618790151 | Legal Notices | Realizzazione sito web: Progetto Web